3 sept. start van het seizoen
18 sept. geen les i.v.m. prinsjesdag
22 okt. t/m 26 okt. geen les i.v.m. herfstvakantie
24 dec. t/m 4 jan. geen les i.v.m. kerstvakantie
25 feb. t/m 1 mrt. geen les i.v.m. voorjaarsvakantie
18 apr. t/m 22 apr. geen les i.v.m. witte donderdag, goede vrijdag en pasen
29 apr. t/m 3 mei Geen les i.v.m. meivakantie
30 mei geen les i.v.m. hemelvaart
10 juni geen les i.v.m. 2e pinksterdag
1 juli zomervakantie